Fosk Myth Linear Translation

Listen to the first part of the myth

Ka-lhyais r’i chyäln-aend s’u ka-dirr-sae
PRES-SAY INDEF 3p.HUM.ERG REL PRES-PSV-CREATE
naw nisisit’u-l o ka-nilst fiz ‘az-äch il ka-skoskäskä1
ALL CHIEF-3p.SPIR.ABS AND PRES-BE 3p.SPIR.ABS.PRO MAN-3p.HUM BUT PRES-BECOME SPIRIRITUAL
da ka-kild do’ar’in dar’-failh-ïz r’i t’uskyu2-k
IF PRES-SAVE 3p.SPIR.ERG.PRO 3p.SPIR.POS-VILLAGE-3s.NH.ABS INDEF GREAT FEAT-3s.NH.INST
s’u. Ka-nilst do-lhysaisai-z r’i skyu-z.
REL PRES-BE THIS-STORY-3s.NH.ABS INDEF FEAT-3s.SPIR.ABS
Xa-dirr-lhyais do do-‘iz: Chilst r’i failh-ïz
PAST-PSV-SAY THIS THIS-3s.NH.ABS PAST.EXIST INDEF VILLAGE-3G.NH.ABS
such’isk r’i kogg-onh. Xa-nilst lhyaskalnh za-idi-z
BOTTOM INDEF MTN-3s.EL.Loc PAST-EXIST DRY DEF-PLACE-3s.EL.ABS
za-failh-onh il xa-dirr-sisisilhsilh3 za-failh-ïz
DEF-VILLAGE-3s.NH.Loc BUT PAST-PSV-CAUSE TO BECOME ALIVE DEF-VILLAGE-3s.NH.ABS
r’i tinh-ük s’u xa-skoskae iz sur’aeggi za-kogg-onh s’u.
INDEF RIVER-3s.EL.INST REL PAST-BELONG TO 3s.NH.ABS.PRO ON TOP OF DEF-MTN-3s.EL.Loc REL
Xa-nilst za-tinh-ïz za-failh schyo-lais’chil-ïz ailt
PAST-BE DEF-RIVER-3s.EL.ABS DEF-VILLAGE 3s.NH.POS-NOURISHMENT-3s.NH.ABS UNTIL
xa-kyaesti za-tinh-na ka-lhyask iz ailt xa-skulnaw r’i
PAST-BEGIN DEF-RIVER-3s.EL.ERG PRES-TO DRY 3s.EL.ABS.PRO UNTIL PAST-REMAIN INDEF
lhawrrlhaw4-ïz. Xa-nilst sch’ai za-nisisit’u-z ka-kyawlt’ ar’in
SMALL TRICKLE-3s.EL.ABS PAST-BE CURIOUS DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS PRES-KNOW 3s.SPIR.ERG.PRO
za-rülhi na-kyaestichil-ïz taes xa-kyült za-nisisit’u-’ar’
DEF-DROUGHT 3s.EL.POS-SOURCE-3s.NH.ABS THEREFORE PAST-CLIMB DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG
za-kogg-ïz ka-kyaelh ar’in za-tinh na-kyaestichil-ïz.
DEF-MTN-3s.EL.ABS PRES-DISCOVER 3s.SPIR.ERG.PRO DEF-RIVER 3s.EL.POS-SOURCE-3s.NH.ABS
Xa-kyaelh za-nisisit’u-’ar’ za-tinh na-kyaestichil-ïz
PAST-DISCOVER DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG DEF-RIVER 3s.EL.POS-SOURCE-3s.NH.ABS
Xa-dirr-filch r’i chilhyus’-ük sur’aeggi za-kogg-onh.
PAST-PSV-MAKE INDEF WATER ELM-3s.EL.INST AT THE TOP DEF-MTN-3s.EL.Loc
Xa-kyaelh za-nisisit’u-’ar’ xa-dirr-sae za-rülhi-z r’i
PAST-DISCOVER DEF-CHIEF.3s.SPIR.ERG PAST.PSV.CREATE DEF-DROUGHT-3s.EL.ABS INDEF
‘Ilhyus’-ük s’u xa-ska-ggaggalh iz sut’ilch za-tinh-onh
EARTH ELM-3s.EL.INST REL PAST-REFLX-PUT 3s.EL.ABS.PRO INSIDE DEF-RIVER-3s.EL.Loc
S’u. Xa-chyaes’-aelnh ar’in za-tinh-ïz o xa-sae ar’in
REL PAST-STOP-PERF 3s.SPIR.ERG.PRO DEF-RIVER-3s.EL.ABS AND PAST-CREATE 3s.SPIR.ERG.PRO
r’i t’osto5-z. Xa-chyalchdof za-nisisit’u-’ar’ schyo
INDEF BIG LAKE-3s.EL.ABS PAST-TELL DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG ABOUT
Ar’-lhyasto-z schyo za-lhyus’-ov il xa-qil
3s.SPIR.POS-PROBLEM.3s.NH.ABS ABOUT DEF-ELEMENT-3p.EL.DAT BUT PAST-SPIREAK
fiz “nilt.’ Xa-s’Ã¤zi za-chilhyus’-na za-sto-z o
3p.EL.ABS.PRO “NO’ PAST-LOVE DEF-WATER ELEMENT-3s.EL.ERG DEF-LAKE-3s.EL.ABS AND
xa-kyawlt’ iz s’u r’ix stï-ka-nald nalin za-sto-z
PAST-KNOW 3s.EL.ABS.PRO REL NEG POT-PRES-MAINTAIN 3s.EL.ERG.PRO DEF-LAKE-3s.EL.ABS
da ka-dan-lhaw za-tinh-ïz s’u. R’ix chilt r’i chilaw-ïz
IF PRES-PROG-FLOW DEF-RIVER-3s.EL.ABS REL NEG PAST.EXIST INDEF HOME-3s.NH.ABS
s’u xa-skoskae iz za-’ilhyus’-olh s’u o xa-s’Ã¤zi
REL PAST-BELONG TO SG.NH.ABS.PRO DEF-EARTH ELM-3s.EL.DAT REL AND PAST-LOVE
nalin na-silh-ïz sur’aeggi za-kogg-onh. Xa-kyut’
3s.EL.ERG.PRO 3s.EL.POS-LIVE-3s.NH.ABS ON TOP OF DEF-MTN-3s.EL.Loc PAST-OFFER
za-nisisit’u-’ar’ ar’-failh8-ïz za-chilhyus’-olh stï-ka-chyäv
DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG 3s.SPIR.POS-HELP-3s.NH.ABS DEF-WATER ELM-3s.EL.DAT POT-PRES-FIND
ar’in r’i idik chilhyus’-ïz za-chilhyus’-olh o
3s.SPIR.ERG.PRO INDEF OTHER WATER ELM-3s.EL.ABS DEF-WATER ELM-3s.EL.DAT AND
ka-kyut’ za-nisisit’u-’ar’ na-failh6-ïz za-’ilhyus’-olh
PAST-OFFER DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG 3s.SPIR.POS-HELP-3s.NH.ABS DEF-EARTH ELM-3s.EL.DAT
stï-ka-chyäv ar’in r’i idik chilaw-z za-’ilhyus’-olh.
POST-PRES-FIND 3s.SPIR.ERG.PRO INDEF OTHER HOME-3s.NH.ABS DEF-EARTH ELM-3s.EL.DAT
Xa-dawlho za-lhyus’-dona za-nisisit’u ar’-kyut’chil-ïz.
PAST-ACCEPT DEF-ELM-3p.EL.ERG DEF-CHIEF 3s.SPIR.POS-OFFERING-3s.NH.ABS
Taes xïkya za-nisisit’u-z ka-kild ar’in
SO PAST.GO DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS PRES-SAVE 3s.SPIR.ERG.PRO
ar’-failh-ïz. Xa-äqchyäv ar’in r’i chyaskyo-z
3s.SPIR.POS-VILLAGE-3s.NH.ABS PAST-QUICKLY FOUND 3s.SPIR.ERG.PRO INDEF SHORE-3s.EL.ABS
s’u xa-dirr-silh r’i chilhyus’-ïz s’u. Xa-chyalchdof
REL PAST-PSV-LIVE INDEF WATER ELM-3s.EL.ABS REL PAST-TELL
za-nisisit’u-’ar’ schyo ar’-lhyasto-z schyo
DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG ABOUT 3s.SPIR.POS-PROBLEM-3s.SUB.ABS ABOUT
za-chilhyus’-olh il r’ix xa-stichyo iz chyolhyud
DEF-WATER ELM-3s.EL.DAT BUT NEG PAST-AGREE 3s.EL.ABS.PRO BECAUSE
xa-s’Ã¤zi nalin za-chyaskyo-z. Xa-qil iz
PAST-LOVE 3s.EL.ERG.PRO DEF-SHORE-3s.EL.ABS PAST-SPIREAK 3s.EL.ABS.PRO
za-nisisit’u-lh “ r’ix ka-s’Ã¤zi r’i ‘ilhyus’-na ka-silh
DEF-CHIEF-3s.SPIR.DAT QUOTE NEG PRES-WANT INDEF EARTH ELM-3s.EL.ERG PRES-LIVE
iz sur’ailt za-ni’-onh “. Taes xïkya za-nisisit’u-z
3s.EL.ABS.PRO NEXT TO DEF-OCEAN-3s.EL.Loc QUOTE SO PAST.GO DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS
za-nisisit’u-z o xa-sit’u iz ailt xa-chyäv ar’in
DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS AND PAST-WALK 3s.SPIR.ABS.PRO UNTIL PAST-FIND 3s.SPIR.ERG.PRO
r’i kyaeschyai-z s’u xa-dirr-silh r’i chilhyus’-ïz s’u.
INDEF MARSH-ESG.EL.ABS REL PAST-PSV-LIVE INDEF WATER ELM-3s.EL.ABS REL
Xa-chyalchdof za-nisisit’u-’ar’ schyo ar’-lhyasto-z schyo
PAST-TELL DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG ABOUT 3s.SPIR.POS-PROBLEM-3s.SUB.ABS ABOUT
za-chilhyus’-lh il r’ix xa-stichyo iz chyolhyud
DEF-WATER ELM-3s.EL.DAT BUT NEG PAST-AGREE 3s.EL.ABS.PRO BECAUSE
xa-s’Ã¤zi nalin za-kyaeschyai-z. Xa-qil iz
PAST-LOVE 3s.EL.ERG.PRO DEF-MARSH-3s.EL.ABS PAST-SPIREAK 3s.EL.ABS.PRO
za-nisisit’u-lh “ r’ix ka-s’Ã¤zi r’i ‘ilhyus’-na ka-silh
DEF-CHIEF-3s.SPIR.DAT QUOTE NEG PRES-WANT INDEF EARTH ELM-3s.EL.ERG PRES-LIVE
iz r’i kyaeschyai-nh “. Taes xïkya za-nisisit’u-z o
3s.EL.ABS.PRO INDEF MARSH-3s.EL.Loc QUOTE SO PAST.GO DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS AND
xa-fad-stälnaw iz chyaik.
PAST-ANTIPSV-EXPLORE 3s.SPIR.ABS.PRO AWAY.
Lhyaistfa’uk xa-kyaev iz r’i kogg-olh s’u chilt
EVENTUALLY PAST-ARRIVE 3s.SPIR.ABS,PRO INDEF MTN-3s.EL.Loc REL PAST.EXIST
s’ik ar’-chilaw-z s’u. Chilt r’i lhyaskalnh idi-z
RESEMBLE 3s.SPIR.POS-HOME-3s.NH.ABS REL PAST.EXIST INDEF DRIED UP LAND-3s.ELEM.ABS
s’u xa-dirr-kyokyokyo iz r’i tinh-ük s’u.
REL PAST-PSV-BECOME HEALTHY 3s.EL.ABS.PRO INDEF RIVER-3s.EL.INST REL
Xa-fad-kyült za-nisisit’u-z sur’aeggi za-kogg-onh o
PAST-ANTIPSV-CLIMB DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS ON TOP OF DEF-MTN-3s.EL.Loc AND
xa-kyaelh ar’in r’i chilhyus’-ïz. Xa-chyalchdof
PAST-DISCOVER 3s.SPIR.ERG.PRO INDEF WATER ELM-3s.EL.ABS PAST-TELL
za-nisisit’u-’ar’ schyo ar’-lhyasto-z schyo
DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG ABOUT 3s.SPIR.POS-PROBLEM-3s.SUB.ABS ABOUT
za-chilhyus’-olh o xa-stichyo iz a iz
DEF-WATER ELM-3s.EL.DAT AND PAST-AGREE 3s.EL.ABS.PRO PRES.GO 3s.EL.ABS.PRO
Za-nisisit’u ar’-kogg-onh o ka-kyülch nalin iz
DEF-CHIEF 3s.SPIR.POS-MTN-3s.EL.Loc AND PRES-GIVE 3s.EL.ERG.PRO 3s.EL.ABS.PRO
na-chilaw-z za-’ilhyus’-olh. Xa-sisit’u
3s.EL.POS-HOME-3s.NH.ABS DEF-EARTH ELM-3s.EL.DAT PAST-GUIDE
za-nisisit’u-ar’ za-chilhyus’-z ar’-failh-onh o
DEF-CHIEF-3s.SPIR.ERG DEF-WATER ELM-3s.EL.ABS 3s.SPIR.POS-VILLAGE-3s.NH.Loc AND
xa-fad-kyült fiz sur’aeggi za-kogg-onh.
PAST-ANTIPSV-CLIMB 3p.SPIR.ABS.PRO THE TOP OF DEF-MTN-3s.EL.Loc
Xa-silh za-chilhyus’-ul sur’aeggi za-kogg-onh no’idi o
PAST-LIVE DEF-WATER ELM-3p.EL.ABS ON TOP OF DEF-MTN-3s.EL.Loc THERE AND
xa-xäxäna7 donalin za-sto-z o xa-lhaw
PAST-CAUSE TO BE FULL 3p.EL.ERG.PRO DEF-LAKE-3s.EL.ABS AND PAST-FLOW
za-tinh-ïz. Xïkya za-’ilhyus’-ïz idik za-kogg-onh
DEF-RIVER-3s.EL.ABS PAST.GO DEF-EARTH ELM-3s.EL.ABS OTHER DEF-MTN-3s.EL.Loc
o xa-nilst kyaelch iz. Xa-skyo za-nisisit’u-z
AND PAST-BE CONTENT(ADJ) 3s.EL.ABS.PRO PAST-RETURN DEF-CHIEF-3s.SPIR.ABS
ar’-failh-onh o xa-dirr-filch xa-nilst
3s.SPIR.POS-VILLAGE-3s.NH.Loc AND PAST-PSV-MAKE 3s.SPIR.ABS.PRO PRES-BE
r’i t’äskä8-z ar’-chyäln ch’ï-s’Ã¤zichil-üs.
INDEF GREAT SPIRIRIT-3s.SPIR.ABS 3s.SPIR.POS-PERSON 3p.HUM.POS-LOVING-3p.SPIR.INST